Специалност „Плакат и визуална комуникация“ на Национална Художествена Академия

Постоянна експозиция

Временна експозиция

Специалност Плакат

 • Катедра ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  Образователно-квалификационната степен "бакалавър" в специалността подготвя художници в областта на теорията и практиката на комуникационната графика. Необходимите знания и умения се усвояват чрез специфична програма на стъпаловидно качествено израстване. Задачите покриват голямото разнообразие на визуалната рекламна и артистична приложна графика. Завършилите художници притежават качества за практическа работа в областта на корпоративния дизайн, печатната реклама и малката приложна графика и готовност за самостоятелни авторски и творчески изяви. Изучавалите втора специалност "Теория и практика на художественото образование" получават квалификация на учител по изобразително изкуство. Бакалаврите, завършили специалност "Плакат и визуална комуникация", намират професионална реализация в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри и други културни институции.Завършилите образователно-квалификационната степен "магистър" притежават усъвършенствани знания в областта на всички съвременни форми и прояви на плаката и визуалната комуникация. В периода на обучение работят по индивидуален творчески план за усъвършенстване в предпочитаната от всеки студент посока и в съответствие с личните качества и дарба. В специалността има две магистърски програми - програма ПЛАКАТ и програма ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ. Магистрите осъществяват уникални идеи и проекти в интерес на възложителя и ползвателя. Могат да се реализират професионално като арт директори на рекламни агенции, художествени редактори в издателски къщи, ръководители на креативни отдели в електронни и печатни медии, експерти в културни институции в страната и в чужбина.

  Катедра ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
 • Акад. проф. д-р Иван Газдов

  Професор по ПЛАКАТ

  Акад. проф. д-р Иван Газдов
 • Проф. Георги Янков

  Професор по ПЛАКАТ

  Проф. Георги Янков
 • Доц. д-р Николай Младенов

  Доцент по ПЛАКАТ

  Доц. д-р Николай Младенов
 • Доц. д-р Кристина Борисова

  Доцент по ШРИФТ И КАЛИГРАФИЯ

  Доц. д-р Кристина Борисова
 • Проф. Пламен Вълчев

  Професор по ЖИВОПИС

  Проф. Пламен Вълчев
 • Ас. Дамян Дамянов

  Асистент по ПЛАКАТ

  Ас. Дамян Дамянов
 • Хон. ас. Стоян Дечев

  Асистент по ЖИВОПИС

  Преподавател по ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  Хон. ас. Стоян Дечев
 • хон. ас. Георги Павлов

  Асистент по ВИЗУАЛНА ФАНТАЗИЯ; ПЛАКАТ; ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  хон. ас. Георги Павлов
 • Хон. преп. Дочка Кисьова

  Преподавател по ИСТОРИЯ НА ПЛАКАТА И АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖНАТА ГРАФИКА

  Хон. преп. Дочка Кисьова
 • Хон. преп. Любомил Драганов

  Преподавател по КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

  Хон. преп. Любомил Драганов
 • Хон. преп. Ралица Николова

  Преподавател по ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ

  Хон. преп. Ралица Николова
 • Хон. преп. Максим Иванов

  Преподавател по ЕКРАННА ГРАФИКА

  Хон. преп. Максим Иванов
 • Хон. преп. Светослава Илиева

  Преподавател по УЕБДИЗАЙН

  Хон. преп. Светослава Илиева
 • „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“

  26 ноември (вторник) 2013 от 11:00 часа, галерия „Академия“, ул. „Шипка“ №1 

  „Конференцията поставя въпроси свързани с динамичното ни време и естествените движения – понякога в положителна, понакога в отрицателна посока и промените, към които художника би могъл да се стреми за да запази идейните ценности и естетическите стойности в които вярва...“

  „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“
 • „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“

  26 ноември (вторник) 2013 от 11:00 часа, галерия „Академия“, ул. „Шипка“ №1 

  „Конференцията поставя въпроси свързани с динамичното ни време и естествените движения – понякога в положителна, понакога в отрицателна посока и промените, към които художника би могъл да се стреми за да запази идейните ценности и естетическите стойности в които вярва...“

  „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“
 • „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“

  26 ноември (вторник) 2013 от 11:00 часа, галерия „Академия“, ул. „Шипка“ №1 

  „Конференцията поставя въпроси свързани с динамичното ни време и естествените движения – понякога в положителна, понакога в отрицателна посока и промените, към които художника би могъл да се стреми за да запази идейните ценности и естетическите стойности в които вярва...“

  „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“
 • „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“

  26 ноември (вторник) 2013 от 11:00 часа, галерия „Академия“, ул. „Шипка“ №1 

  „Конференцията поставя въпроси свързани с динамичното ни време и естествените движения – понякога в положителна, понакога в отрицателна посока и промените, към които художника би могъл да се стреми за да запази идейните ценности и естетическите стойности в които вярва...“

  „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“
 • Магията на плаката

  Изложба на плакати в рамките на „Трети фестивал „Магята на вятъра 2013“, град Сливен

  Магията на плаката
 • Магията на плаката

  Изложба на плакати в рамките на „Трети фестивал „Магята на вятъра 2013“, град Сливен

  Магията на плаката
 • Право и справедливост

  На 9 септември БНТ и НХА представиха изложбата „Право и справедливост“ в телевизионната галерия на предаването „Денят започва с култура“. След премиерата си през миналата година в Социалния съд на Потсдам и галерия „Мисията“ на Държавния културен институт към МВнР, колекцията бе представена през изминалата седмица и в съдебните палати на Тунис и Дюселдорф.

  Право и справедливост
 • Право и справедливост

  На 9 септември БНТ и НХА представиха изложбата „Право и справедливост“ в телевизионната галерия на предаването „Денят започва с култура“. След премиерата си през миналата година в Социалния съд на Потсдам и галерия „Мисията“ на Държавния културен институт към МВнР, колекцията бе представена през изминалата седмица и в съдебните палати на Тунис и Дюселдорф.

  Право и справедливост
 • Плакатът

  Националната художествена академия и Българската национална телевизия откриха първата телевизионна галерия в студиото на „Денят започва с култура“ по БНТ.

  Първата изложба е с плакати на дипломираните магистри в специалност „Плакат и визуална комуникация“,

   

  Плакатът
 • Изложба „Кирилски и глаголически знаци“

  Експозиция на оградата на НХА

  Април 2013

  Изложба „Кирилски и глаголически знаци“
 • Изложба „Кирилски и глаголически знаци“

  Експозиция на оградата на НХА

  Април 2013

  Изложба „Кирилски и глаголически знаци“
 • Дузина

  31 март 2013 година

  Изложбата ДУЗИНА – произведения плакат, графичен и уеб дизайн, визуална комуникация, създадени в последните дванадесет години от възпитаници на катедрата.

  Дузина
 • Дузина

  Изложба на произведения, създадени в последните дванайсет години от възпитаници на специалност „Плакат и визуална комуникация

  Дузина
 • Дузина

  Изложба на произведения, създадени в последните дванайсет години от възпитаници на специалност „Плакат и визуална комуникация

  Дузина
 • TRASH MADE

  TRASH MADE, изложби екологични плакати и Седмица на екологичните филми в София

  3-13 декември 2012, Чешки център.

  Автор на плакатаБорислава Караджова

  TRASH MADE
 • TRASH MADE

  Изложби екологични плакати и Седмица на екологичните филми в София

  3-13 декември 2012, Чешки център.

  TRASH MADE
 • TRASH MADE

  Изложби екологични плакати и Седмица на екологичните филми в София

  3-13 декември 2012, Чешки център.

  TRASH MADE
 • ЕКОЛОГИЯ

  Български социален плакат

  Галерия Тандра, град Банкя, ноември 2012.

  ЕКОЛОГИЯ
 • ЕКОЛОГИЯ

  Български социален плакат

  Галерия Тандра, град Банкя, ноември 2012.

  ЕКОЛОГИЯ
 • ЕКОЛОГИЯ

  Български социален плакат

  Галерия Тандра, град Банкя, ноември 2012.

  ЕКОЛОГИЯ
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Галерия МИСИЯТА, София

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Галерия МИСИЯТА, София

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Галерия МИСИЯТА, София

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Галерия МИСИЯТА, София

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Съдебната палата, Потсдам, Германия

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Съдебната палата, Потсдам, Германия

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012

  Съдебната палата, Потсдам, Германия

  ПРАВО&СПРАВЕДЛИВОСТ 2012
 • БАКАЛАВРИ 2012

  Награда на SGEB и НХА за Яна Анева

  БАКАЛАВРИ 2012
 • БАКАЛАВРИ 2012

  Награда на SGEB и НХА и престой в ЛЯТНА АКАДЕМИЯ, ДОМ ВИТГЕНЩАЙН, Виена, Австрия за Весела Цекова

  БАКАЛАВРИ 2012
 • АКТУАЛНО

  Изложба на преподавателите от специалността в галерия Дебют, ХГ.

  АКТУАЛНО
 • АКТУАЛНО

  Изложба на преподавателите от специалността в галерия Дебют, ХГ.

  АКТУАЛНО
 • 24 МАЙ

  Изложба на оградата на НХА, 2012

  24 МАЙ
 • ДИИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

  Изложба в галерия АКАДЕМИЯ, 2012.

  ДИИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
 • ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

  Изложба в галерия АКАДЕМИЯ, 2012.

  ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
 • ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

  Изложба в галерия АКАДЕМИЯ, 2012.

  ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
 • ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

  ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
 • ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

  Изложба в галерия АКАДЕМИЯ, 2012.

  ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
 • ЧОВЕШКА КОмедия

  Юбилейна изложба на Акад. проф. д-р Иван Газдов, галерия АКАДЕМИЯ 2011

  ЧОВЕШКА КОмедия
 • ЧОВЕШКА КОмедия

  Юбилейна изложба на Акад. проф. д-р Иван Газдов, галерия АКАДЕМИЯ 2011

  ЧОВЕШКА КОмедия
 • ЧОВЕШКА КОмедия

  Юбилейна изложба на Акад. проф. д-р Иван Газдов, галерия АКАДЕМИЯ 2011

  ЧОВЕШКА КОмедия
 • ЧОВЕШКА КОмедия

  Юбилейна изложба на Акад. проф. д-р Иван Газдов, галерия АКАДЕМИЯ 2011

  ЧОВЕШКА КОмедия
 • ЧОВЕШКА КОмедия

  Юбилейна изложба на Акад. проф. д-р Иван Газдов, галерия АКАДЕМИЯ 2011

  ЧОВЕШКА КОмедия
 • КАРАВАНА НА ДЕСЕТТЕ ДУМИ

  Изложба от плакати на студенти, преподаватели и завършили специалността. Организатор ас. Дамян Дамянов

  КАРАВАНА НА ДЕСЕТТЕ ДУМИ
 • КАРАВАНА

  Изложба Sofia-Design-Week 2011

  КАРАВАНА
 • КАРАВАНА

  Изложба Sofia-Design-Week 2011

  КАРАВАНА
 • КАРАВАНА

  Изложба Sofia-Design-Week 2011

  КАРАВАНА
 • КАРАВАНА

  Изложба Sofia-Design-Week 2011

  КАРАВАНА
 • 24 МАЙ

  Изложба на оградата на НХА, 2011

  24 МАЙ
 • ГЛАГОЛИЦАТА - СПЪТНИК НА НАШАТА СЪВРЕМЕННОСТ

  Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ и специалност КЕРАМИКА организират съвместна изложба под надслов ГЛАГОЛИЦАТА - СПЪТНИК НА НАШАТА СЪВРЕМЕННОСТ. Студентите от II и III курс на специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ, представят по един впечатляващ начин приложението на глаголицата в съвременните символи и знаци на визуалната комуникация. Това е своеобразно продължение на традицията, преподаватели и студенти от специалността да организират изложби по повод 24 май - деня на славянската писменост и култура. Официалното откриване на изложбата ще се състои на 26 май (сряда) 2010 от 11:00 ч. в сградата на Народното събрание на Р България.

  ГЛАГОЛИЦАТА - СПЪТНИК НА НАШАТА СЪВРЕМЕННОСТ
 • Изложба ЕСЕННО АТЕЛИЕ ПЛАКАТ

  От 11-18 януари 2010 в галерия АКАДЕМИЯ беше представена изложба на студентски работи от специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ.

  Изложба ЕСЕННО АТЕЛИЕ ПЛАКАТ
 • Изложба ЕСЕННО АТЕЛИЕ ПЛАКАТ

  От 11-18 януари 2010 в галерия АКАДЕМИЯ беше представена изложба на студентски работи от специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ.

  Изложба ЕСЕННО АТЕЛИЕ ПЛАКАТ
 • Изложба ЕСЕННО АТЕЛИЕ ПЛАКАТ

  От 11-18 януари 2010 в галерия АКАДЕМИЯ беше представена изложба на студентски работи от специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ.

  Изложба ЕСЕННО АТЕЛИЕ ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Откриване на учебната 2008/2009 година с изложба на специалността, галерия АКАДЕMИЯ.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Откриване на учебната 2008/2009 година с изложба на специалността, галерия АКАДЕMИЯ.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Изложба на специалността, галерия АКАДЕMИЯ.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Уъркшоп на честванията, творческа база в Ахтопол.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • Научна конференция ПЛАКАТНО МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, ИНВЕНЦИИ, 2008

  Научна конференция ПЛАКАТНО МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, ИНВЕНЦИИ, 2008
 • Научна конференция ПЛАКАТНО МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, ИНВЕНЦИИ, 2008

  Научна конференция ПЛАКАТНО МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, ИНВЕНЦИИ, 2008
 • Научна конференция ПЛАКАТНО МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, ИНВЕНЦИИ, 2008

  Научна конференция ПЛАКАТНО МИСЛЕНЕ, КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, ИНВЕНЦИИ, 2008
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Среща на завършилите специалността.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Среща на завършилите специалността.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Среща на завършилите специалността.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Среща на завършилите специалността.

   

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 60 години специалност ПЛАКАТ

  Среща на завършилите специалността.

  60 години специалност ПЛАКАТ
 • 24 МАЙ

  Акция по отбелязване на празника, паметник на СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ.

  24 МАЙ
 • 24 МАЙ

  Акция по отбелязване на празника, паметник на СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ.

  24 МАЙ
 • 24 МАЙ

  Акция по отбелязване на празника, паметник на СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ.

  24 МАЙ
 • 24 МАЙ

  Акция по отбелязване на празника, паметник на СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ.

  24 МАЙ
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2000
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2004

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2004
 • ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2004

  ПРАКТИКА В БАЛЧИК, 2004
 • Пленер КАЛИАКРА РОКФЕСТ, 2007

  Пленер КАЛИАКРА РОКФЕСТ, 2007
 • Пленер КАЛИАКРА РОКФЕСТ, 2007

  Пленер КАЛИАКРА РОКФЕСТ, 2007
 • УЧЕБНА ПРАКТИКА В АХТОПОЛ, 2010

  УЧЕБНА ПРАКТИКА В АХТОПОЛ, 2010
 • УЧЕБНА ПРАКТИКА В АХТОПОЛ, 2010

  УЧЕБНА ПРАКТИКА В АХТОПОЛ, 2010
 • УЧЕБНА ПРАКТИКА В АХТОПОЛ, 2010

  УЧЕБНА ПРАКТИКА В АХТОПОЛ, 2010
 • ПРАКТИКА АХТОПОЛ 2011

  ПРАКТИКА АХТОПОЛ 2011
 • ПРАКТИКА АХТОПОЛ 2011

  ПРАКТИКА АХТОПОЛ 2011
 • ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ

  Студентска изложба в галерия СИБАНК

  ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ
 • ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ

  Студентска изложба в галерия СИБАНК

  ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ
 • ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ

  Студентска изложба в галерия СИБАНК

  ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ
 • ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ

  Студентска изложба в галерия СИБАНК

  ИЗЛОЖБА РИСУВАНИ ПЛАКАТИ
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО ДОБЪР СВЯТ

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  ДВОРЕЦ НА НАЦИИТЕ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО ДОБЪР СВЯТ
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, Женева, Щвейцария

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  ДВОРЕЦ НА НАЦИИТЕ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, Женева, Щвейцария
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, Женева, Щвейцария

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  ДВОРЕЦ НА НАЦИИТЕ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, Женева, Щвейцария
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  СГХГ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  СГХГ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  СГХГ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София
 • Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София

  Изложба на студенти и преподаварели посветена на 10 години от създаването на КОМИСАРИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

  СГХГ

  Изложба ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, София
 • Клуб ВИЗУАЛНА ФАНТАЗИЯ

  Клуб ВИЗУАЛНА ФАНТАЗИЯ
 • Изложба СТУДЕНТИТЕ ПОЗДРАВЯВАТ ТРИЕНАЛЕТО НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ

  Шигео Фукуда и проф. Иван Газдов със студентите от ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  Изложба СТУДЕНТИТЕ ПОЗДРАВЯВАТ ТРИЕНАЛЕТО НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ
 • Изложба БУКВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

  Париж, Франция – министър Стефан Данаилов и спечелилия младежкия конкурс студент Петър Чучулигов, пред плаката си ЕРМАЛЪК.

  Изложба БУКВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
 • Изложба ВЕСТНИКЪТ

  Париж, Франция – изложба ВЕСТНИКЪТ – СОФИЯ–ПАРИЖ–СТРАСБУРГ.

  Изложба ВЕСТНИКЪТ
 • Изложба ВЕСТНИКЪТ

  Париж, Франция – изложба ВЕСТНИКЪТ – СОФИЯ–ПАРИЖ–СТРАСБУРГ.

  Изложба ВЕСТНИКЪТ
 • Изложба ВЕСТНИКЪТ

  Париж, Франция – изложба ВЕСТНИКЪТ – СОФИЯ–ПАРИЖ–СТРАСБУРГ.

  Изложба ВЕСТНИКЪТ
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • МЕЖДУ ЧАС

  МЕЖДУ ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • В ЧАС

  В ЧАС
 • МАГИСТРИ 2002

  МАГИСТРИ 2002
 • БАКАЛАВРИ 2003

  БАКАЛАВРИ 2003
 • БАКАЛАВРИ 2003

  БАКАЛАВРИ 2003
 • БАКАЛАВРИ 2003

  БАКАЛАВРИ 2003
 • МАГИСТРИ 2003

  МАГИСТРИ 2003
 • МАГИСТРИ 2003

  МАГИСТРИ 2003
 • МАГИСТРИ 2003

  МАГИСТРИ 2003
 • БАКАЛАВРИ 2004

  БАКАЛАВРИ 2004
 • БАКАЛАВРИ 2004

  БАКАЛАВРИ 2004
 • МАГИСТРИ 2004

  МАГИСТРИ 2004
 • МАГИСТРИ 2004

  МАГИСТРИ 2004
 • МАГИСТРИ 2004

  МАГИСТРИ 2004
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • МАГИСТРИ 2005

  МАГИСТРИ 2005
 • БАКАЛАВРИ 2006

  БАКАЛАВРИ 2006
 • МАГИСТРИ 2006

  МАГИСТРИ 2006
 • МАГИСТРИ 2006

  МАГИСТРИ 2006
 • МАГИСТРИ 2007

  МАГИСТРИ 2007
 • МАГИСТРИ 2007

  МАГИСТРИ 2007
 • МАГИСТРИ 2007

  МАГИСТРИ 2007
 • БАКАЛАВРИ 2008

  БАКАЛАВРИ 2008
 • БАКАЛАВРИ 2008

  БАКАЛАВРИ 2008
 • МАГИСТРИ 2008

  МАГИСТРИ 2008
 • БАКАЛАВРИ 2009

  БАКАЛАВРИ 2009
 • МАГИСТРИ 2009

  МАГИСТРИ 2009
 • МАГИСТРИ 2009

  МАГИСТРИ 2009
 • БАКАЛАВРИ 2010

  БАКАЛАВРИ 2010
 • МАГИСТРИ 2010

  МАГИСТРИ 2010
 • МАГИСТРИ 2010

  МАГИСТРИ 2010
 • МАГИСТРИ 2010

  МАГИСТРИ 2010
 • МАГИСТРИ 2010

  МАГИСТРИ 2010
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 МА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2011 БА
 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ - БА 2012

  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ - БА 2012
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • НА КАФЕ

  НА КАФЕ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • МЕЖДУ ЧАС

  МЕЖДУ ЧАС
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • РАЗНИ

  РАЗНИ
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  Випуск 1998

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  Випуск 1998, Кристина Борисова

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  Випуск 1998

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век
 • ХХ век

  ХХ век

Новини

office@academyposter.com

Национална Художествена АкадемияКатедра Плакат и визуална комуникация