Кандидатствай

Специализирани консултации
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ продължава провеждането на  специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ за 2021/2022 учебна година временно в дистанционна форма.
Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по първия изпит „Плакат“, със задачи, сходни с тези на приемния изпит. Периодично ще бъдат поставяни общи теми на кандидат-студентите, които те ще могат да изпълняват и да изпращат за консултация на адрес:  poster.and.visual.communication@nha.bg
 
При подаване на проектите кандидат-студентите е необходимо да посочат имената си, града, от който са, и средното училище, което са завършили или където все още учат.
При желание, моля да изпратите писмо „Желая да получавам дистанционни консултации“ на горепосочения имейл!
 
Проектите трябва да бъдат с размер около 35/25 см (или 35/50, 50/70), изпълнени в класическа техника (цветен материал, напр. темперни бои и четка, пастел, акварел и др.), съответстваща на условията при реалния кандидатстудентски изпит в специалността и след това сканирани или заснети с фотоапарат/телефон.
Условия към файловете, изпращани на електронната поща: формат jpg, по възможност с размер не по-голям от 3МБ. Файловете е добре да носят името на темата и пореден номер, ако са повече от един.
 
Освен конкретните задания кандидат-студентите ще могат да изпращат за консултации и различни свои проекти по предишни теми или самостоятелни работи, НО свързани с изпита по плакат. Кандидат-студентите ще получават коментари, препоръки и мнения от преподавателите на електронната си поща, от която са изпратили своите проекти, като конкретния преподавател ще се представя с името си.
 
За всяко писмо с ваши проекти, може да получите и повече от едно писмо/отговор, поименно от няколко преподаватели, ако те са сметнали, че има какво съществено да добавят след първия коментирал ви колега.
 
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р Георги Павлов.
Дистанционните консултации са безплатни.
 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ (целодневен курс)
на 5 юни (събота) 2021 в София, Шипка 1
на 12 юни (събота) 2021 в София, Шипка 1
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ за 2020/2021 учебна година.
Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
 
Консултациите започват в (11:00 часа за София) с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70)
В (16:30  часа за София) започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Консултациите започват в (10:00 часа за Бургас) с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70)
В (15:30  часа за Бургас) започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
 
Кандидат-студентите осигуряват сами темперни бои, други материали, инструменти (линии, пергели и др.) и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Проф. д-р Кристина Борисова
Гл. ас. д-р Ненко Атанасов
Гл. ас. д-р Георги Павлов
Докторант Емилио Бората
Докторант Ивайло Тодоров
 
София – ул. „Шипка“ №1, Нов учебен корпус ет. IV, ателиета 403 и 404
Бургас – Магазия 1, ет. II, ателие „Плакат и визуална комуникация“
 
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа 
в София – Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
в Бургас – Учебено-методичен отдел, Магазия 1, ет. II, тел.: 088 402 5235
 
През останалите учебни за НХА дни – нормални делнични консултации в София:
– По плакат – проф. д-р Николай Младенов – вторник от 16:00
– По плакат – проф. Георги Янков – сряда от 10:30
– По шрифт – проф. д-р Кристина Борисова – понеделник от 14:30
– По плакат – гл. ас. д-р Ненко Атанасов – вторник от 14:00
– По плакат – гл. ас. д-р Георги Павлов – понеделник от 15:30
– По живопис – ас. д-р Стоян Дечев – четвъртък от 13:00
Ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Деканат за изящни изкуства (или друга дежурна канцелария на първи етаж), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
За НХА – Филиал Бургас – нормални делнични консултации – четвъртък от 15:30, след предварително запитване.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р Георги Павлов
Ателие „Плакат и визуална комуникация“, II етаж, Магазия 1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Магазия 1, ет. II, или на тел: 088 402 5235
 
За повече информация
ул. „Шипка“ №1, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 88 7 884 866, (+359) 88 7 559 904