Ангела Айтовска, дипломиран магистър по калиграфия от специалност „Плакат и визуална комуникация“, НХА, с престижни международни награди

Дипломираният магистър Ангела Айтовска, програма „Калиграфия“ с преподавател проф. д-р Кристина Борисова, спечели призови места в Международния студентски конкурс за шрифт и калиграфия „Панграм“ в Украйна. Ето и нейните награди:
 
A Calligraphy / Student
 
1st place
 
Angela Aytovska, North Macedonia
Future expressions #2
National Academy of Art, Sofia, Bulgaria
Teacher: Prof. Christina Borissova, PhD
 
3rd place
 
Angela Aytovska, North Macedonia
Future expressions #1
National Academy of Art, Sofia, Bulgaria
Teacher: Prof. Christina Borissova, PhD
 
***
 
D Decorative Font
 
2nd place
 
Angela Aytovska, North Macedonia
Sonata Initials
National Academy of Art, Sofia, Bulgaria
Teacher: Prof. Christina Borissova, PhD