Гл. ас. д-р Ненко Атанасов бе част от състава на журито на IV-ти Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ като представител на НХА

Текст и снимки – НХГ „Цанко Лавренов“

 
Тържествената церемония по награждаване на премираните участници в IV-ти Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ се проведе на 16.12.2021 г. в Дом на културата „Борис Христов“ съвместно с официалното откриване на изложба „Фестивален плакат за класическа или джаз музика“ с всички конкурсни плакати на ученици от училищата по изкуства към Министерството на културата.
 
Събитието откриха г-жа Ралица Базайтова – главен експерт в Министерство на културата и г-н Светлозар Чавдаров – директор на НХГ „Цанко Лавренов“. Привествия към участниците в конкурса и публиката отправиха г-жа Магдалена Герева – експерт в Община Пловдив, гл. асистент д-р Ненко Атанасов от НХА-София, доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ, Анета Деновска от НХГ „Димитър Добрович“ и патронът на конкурса – г-н Костадин Отонов. 
 
Бяха връчени десет награди на премираните участници. Първа награда получи Георги Дженков, 11 клас от НХГ „Димитър Добрович“, Сливен. На второ място се класира Константин Лайдов, 11 клас от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив. Тази година са отредени две трети награди поради равния брой точки, получени след гласуването, които спечелиха Никола Димов, 11 клас от НХГ „Цанко Лавренов“, Пловдив и Силвия Иванова, 12 клас,  от НХГ „Димитър Добрович“, Сливен. Класираните на първо, второ и трето място получиха стипендии при условията и по реда на „Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби“.
 
Наградата на Национална художествена академия бе отредена на Наталия Господинова, 11 клас от НХГ „Димитър Добрович“, Сливен. Пето място зае Адриана Шапкова, 9 клас, НХГ „Цанко Лавренов“, която бе отличена от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Отличието за шесто място от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи Нина Врачева, 11 клас от НХГ „Цанко Лавренов“. Община Пловдив награди Лора Трифонова, 11 клас, НГПИ „Св. Лука“, София, която е на седмо място. Наградата „Костадин Отонов“ и осмо място получи Олга Спиридонова, 12 клас, НХГ „Димитър Добрович“, Сливен, а отличието от НХГ „Цанко Лавренов“ и деветото призово място е за Виктория Георгиева, 10 клас, НГПИ „Св. Лука“, София.