Проф. Людмил Чехларов дари свои творби на Художествена галерия – Добрич.

Людмил Чехларов, доцент в специалност „Плакат и визуална комуникация“ в периода 1991 – 1998 г. дари свои творби на Художествената галерия в Добрич.
 
Дарението се състои от 115 оригинали – проекти за плакати и 233 отпечатани плакати от своя личен архив.
 
Колекцията представя яркото творчество на Людмил Чехларов след 60-те години на миналия век, определящо фундамента в развитието на българското плакатно изкуство.
 
В предстоящия изложбен календар за 2022 г., ХГ Добрич възнамерява да представи пред широката общественост новото ценно дарение от художника.